مدارک مورد نیاز

 

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه شاپرک برای دریافت کارتخوان سیار


مدارک مورد نیاز

در صورتی که دستگاهی که خریداری نموده اید جزو دستگاه های جیبی می باشد فرم های زیر را پر کنید و تصاویرشان را به شماره  های زیر ارسال نمایید 

ارسال مدارک به شماره تلفن های :   09190127587    ،   09128663442